חובת שרות צבאי תושב חוזר יליד חו"ל ובן מהגרים

*כל המידע נכון לקיץ 2019, ורוכז לנוחיותכם מתוך אתרים הרלוונטיים לנושא. אך בכל שאלה או ספק יש לפנות לרשויות צה"ל, מרכז השרות של יחידת מיטב או בקונסוליות הקרובות לאזור המגורים. הם הגורמים הרשמיים ומחזיקי ההחלטות הרשמיים בנושא גיוס לצה"ל.

על פי החוק, כל אזרח ישראלי אשר חי בישראל מחוייב להתגייס לצה"ל בהגיעו לגיל 18. החל מגיל 16 כל בני הנוער שגרים בישראל נחשבים כ"מועמדים לשרות צבאי" (מלש"ב).

אך מה לגבי אלו אשר נולדו בישראל אך חיים בחו"ל? ואלו שנולדו בחו"ל להורים אזרחי ישראל?

באופן כללי, אזרחותו של קטין נקבעת על פי אזרחות הוריו, ולא על פי המקום בו נולד. ולכן כל מי שנולד להורים אזרחי ישראל מחוייב לשרת בצה"ל. בשל העובדה שישנם בני נוער אשר חיים בחו"ל באופן קבוע, נקבעו מספר הגדרות אשר מאפשרות את דחיית השרות הצבאי כל עוד מוגדרים המועמדים לשרות צבאי כתושבי קבע אשר מרכז חייהם בחו"ל. אם עד גיל 26 לא הגיעו לישראל, הם מקבלים פטור מלא משרות.

חובת הגיוס נקבעת על פי גיל העזיבה את ישראל:

מי שעזב את ישראל לאחר גיל 16: מחוייב להתגייס לצה"ל גם אם הוריו חיים בחו"ל.

מי שעזב את ישראל לפני גיל 16: לא מחוייב להתגייס לצה"ל כל עוד הוא שוהה בחו"ל דרך קבע עם משפחתו.

אם המועמד לשרות חי בחו"ל, עליו לפנות לקונסוליה באזור מגוריו בכדי להסדיר את נושא השרות הצבאי.

אם הוא עזב את ישראל פני גיל 16, הוא יקבל אישור דחיית שרות.

כדי להבין את נושא השרות חובה כדאי להבין את מושגי המעמד של המועמדים לגיוס:

יליד חו"ל: נער שנולד להורים אשר לפחות אחד מהם בעל אזרחות ישראלית, ואשר חי בחו"ל לאורך כל חייו עד גיל 16. אם הוריו גרושים, ואחד מהם חי בישראל, עליו להוכיח שהוא בחזקת ההורה החי בחו"ל במידה וזה המצב.

בן מהגרים:  אזרח ישראלי אשר חי בישראל אך עזב אותה. ישנן מספר הגדרות על פי גיל העזיבה את ישראל:

אם עזב לפני גיל 16 ייחשב "בן מהגרים" כל עוד חי עם הוריו בחו" ל עד גיל 21.

אם עזב לפני גיל 13 ייחשב "בן מהגרים" כל עוד חי עם הוריו בחו"ל עד גיל 18.

בן שליחים: בן להורה אחד לפחות אשר חי בחו"ל בזמן שאחד מההורים מייצג בחו"ל גוף ישראלי ממשלת, ציבורי, פרטי וכו'. בן שליחים יכול לבקש את דחיית ההתייצבות לשרות

 

הסדרת דחיית שרות בקונסוליה:

לקראת גיל  17יש לפנות לקונסוליה ולהסדיר את מעמד הקטין או את דחיית שרותו הצבאי (מומלץ להתקשר לפני ההגעה ולוודא).

מה עליו להביא?

דרכונים של הקטין ושל שני הוריו

אישור לימודים מהמוסד בו הוא לומד

אישור של ההורים המוכיח את מרכז חייהם בחו"ל – אישור ממקום עבודה/לימודים וכו'.

בנוסף, יליד חו"ל ובן מהגרים – טופס ממולא וחתום שנקרא – טופס לרישום/דחיית התייצבות לשירות בטחון לאזרחים ישראלים השוהים בחו"ל (טופס 7202):  https://mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/Consular%20forms/DeferMilitary.pdf

 

מדיניות ביקורים בישראל בתקופת של דחיית השרות הצבאי:

מי שעזב את ישראל לפני גיל 16 רשאי להיות בישראל למשך שנה באופן חד פעמי לכל מטרה שיחפוץ מבלי שיחוייב לשרת בצה"ל.

זו הזדמנות נפלאה עבור בני הנוער להגיע למשך שנה במתכונת של מכינה כלל צה"לית או שנת שרות שרות.

כמו כן, הם רשאים לבקר במהלך שנה קלנדרית למספר ביקורים בלתי מוגבל שמשכם המצטבר לא יעלה על 120 ימים בשנה

*מי ששעזב את ישראל לפני גיל 10, יורשה ללמוד בישראל במשך 4 שנים בכל מוסד אקדמי מוכר , בלי שיחוייב להתגייס.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *