אז למה אני כאן? אתם שואלים?

?אז למה אני כאן? אתם שואלים?
(חשבון הנפש האישי שלי)

השבוע שוב נשאלתי,
שאלה שאליה זמן רב לא נדרשתי.
אז כנראה באוירת הימים הנוכחיים,
החלטתי לשבת ולעשות שוב חושבים:

אז למרות שהכל פה קטן וצפוף,
יש פה מספיק מרחב לעוף.
לצמוח, לגדול, ולהשקיע בעצמי
לנטוע, לטפח, לגדל, וליצור שינוי אמיתי.
השורשים שלי כאן היו מאז ומעולם.
כל שנותר הוא למצוא את מקומם.
אם אהפוך היטב את האדמה,
אמצא ניצני שייכות שממתינים לי בדממה.
עם דישון, השקיה ותשומת לב
אצליח להצמיח פה עץ מלבלב.
צילו של העץ ייתן מרחב מחיה לאחרים,
ופרותיו יזינו את אלו שמבקשים.
זרעיו יפוצו לכל הכיוונים,
ועם המון סבלנות יווצר פה יער נפלא של עצים.
מכאן השמיים הם הגבול,
לקצור כמויות של יבול.
יש סיכוי גדול לתלאות ואתגרים,
ומן הסתם אתקל גם במזיקים.
אבל רק כאן אני מרגישה שיש סיכוי,
שאוכל לגרום לצמיחה ושינוי.
אז למה אני כאן? אתם שואלים?
כי לא הרגשתי כך במקומות אחרים…