מדיניות האתר "הבית לשבים לישראל"

מטרת האתר:

אתר "הבית לשבים לישראל" הוקם על ידי שרי מחלב גורן במטרה לאפשר נגישות למידע ותמיכה בתושבים החוזרים לישראל בכל אספקט הקשור לשיבה לארץ.

דגשים חשובים:

  • המידע המופיע באתר מובא בצורה חופשית ובחינם. חלקו בנוי מחומרים הלקוחים מאתרים רשמיים של גופים ממשלתיים ופרטיים, וחלקו כתוב מתוך חוויות מנהלת האתר.
  • אין האתר "הבית לשבים לישראל" אחראי לכל נזק שייגרם מתוך הסתמכות על מידע המופיע בו, ושימוש בשרותים המפורסמים בו.
  • אין האתר אחראי על פעילות נותני השרותים המתפרסמים בו, מחיר השימוש בהם וההתנהלות מולם. מרגע הפניה אליהם, האחריות על הקשר עימם תלויה בפונה ובנותן השרות בלבד.
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במבנה, תוכן, השרותים המופיעים בו, קישורים המופיעים בו בהתאם להחלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת על כך.

שימוש בתכני האתר:

אין להשתמש בחומר המפורסם באתר לשימוש מסחרי.

באם בוחרים להשתמש בחומר מתוך האתר יש לעשות זאת תוך שימוש בקישור לאתר עצמו: https://www.back2israel.co.il/

עדכניות החומרים באתר:

  • חשוב לציין שכל המידע הנוגע לגופי הממשל וגופים פרטיים לקוח מהם ומעודכן לשנת 2019. לעיתים ישנם שינויים בגופים המפורסמים באתר הנעשים ללא ידיעתו. ועל כן, אם יש ספק רצוי תמיד לבדוק באתר הספציפי. ברוב המקרים מצורף קישור לאתר המקורי בתחתית התוכן.
  • התכנים בקישורים אינם מתפרסמים מטעם אתר "הבית לשבים לישראל" ואין לה אחריות על תוכנם, אמינותם, חוקיותם עדכניותם או ושום קשר לתפעול אתרים אלו.
  • ייתכן ויתגלו אי דיוקים הנובעים משימוש בחומר מגופים החיצוניים לאתר ואשר יכולים לשנות את מדיניותם בלא קשר או אחריות הדדית לאתר. נשמח, נעריך ונשתמש בעדכונים חדשים במידה ויתגלו ע"י הגולשים.

נתוני שימוש באתר:

  • לשם ניתוח סטטיסטי הקשור בנתוני שימוש באתר ומגמות השימוש בו בלבד, האתר משתמש בGoogle analytics אין בשימוש זה אפשרות לזיהוי אישי של המשתמשים.

האחריות על השימוש באתר על המשתמשים בלבד:

האתר מכיל חומר הנלקח מאתרים רשמיים של גופים פרטיים וציבוריים, וכן על חוויות אישיות של כותבת האתר.

השימוש באתר על אחריות המשתמש: התכנים באתר כתובים באופן כללי ונוגעים בנושאים הקשורים לשיבה לישראל, אך לכל משתמש צרכים ונסיבות אחרות. אין האתר לוקח אחריות לגבי התאמתו למשתמשים בו, לנסיבות השימוש בו, צרכיהם ומגבלותיהם.

נותני שרותים:

באתר "הבית לשבים לישראל" ישנה קטגוריה של נותני שרותים. אין האתר אחראי על איכות השירות שהם נותנים, ערכו הכספי והערכי, והתקשורת בין נותני השרות לצד המקבל. כל קשר בין משתמשי האתר לנותני השרות המפורסמים בו הוא באחריותם בלבד.

הנהלת האתר תשמח לקבל משובים בכדי ליידע את נותני השרותים ולהחליט על המשך התקשרות עימם אך לא אחראית להתנהלותם בשום דרך.

תגובות באתר:

בחלקים מאתר "הבית לשבים לישראל" ניתנת אפשרות תגובה של הגולשים. על התגובות להיות נורמטיביות, לא פוגעניות וכתובות לצורך העניין. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לאשר את התגובת המועלות באתר לאחר בדיקת תוכנן. תגובות פוגעניות או בלתי הולמות על פי ראות עיני בעלת האתר לא יאושרו.