מדיניות האתר "הבית לשבים לישראל"

מטרת האתר:

אתר "הבית לשבים לישראל" הוקם על ידי שרי מחלב גורן במטרה לאפשר נגישות למידע ותמיכה בתושבים החוזרים לישראל בכל אספקט הקשור לשיבה לארץ.

דגשים חשובים:

 • המידע המופיע באתר מובא בצורה חופשית ובחינם. חלקו בנוי מחומרים אשר מופיעים גם באתרים רשמיים של גופים ממשלתיים ופרטיים, וחלקו כתוב מתוך חוויות, מידע ונסיון של מנהלת האתר.
 • אין האתר "הבית לשבים לישראל" אחראי לכל נזק שייגרם מתוך הסתמכות על מידע המופיע בו, ושימוש בשרותים המפורסמים בו.
 • אין האתר אחראי על פעילות נותני השרותים המתפרסמים בו, מחיר השימוש בהם וההתנהלות מולם. מרגע הפניה אליהם, האחריות על הקשר עימם תלויה בפונה ובנותן השרות בלבד.
 • כל נותני השרותים המפורסמים באתר נבדקים בקפידה, הן במעמד הבחירה לשיתוף הפעולה והן לאורך זמן, נמצאים בקשר ישיר עם בעלי האתר, לשם הפריה הדדית, טיב ואיכות  השרות, ובכל מקרה הנראה לנכון מצד אחד הצדדים (בעלי האתר או נותני השרותים).
 • חלק מנותני השרות משלמים עמלה בגין השיווק שלהם באתר ובשלוחות השונות של "הבית לשבים לישראל" (קבוצות הפייסבוק, הווטסאפ, והפניות אישיות לפונים לבעלי האתר).
 • האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במבנה, תוכן, השרותים המופיעים בו, קישורים המופיעים בו בהתאם להחלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת על כך.

שימוש בתכני האתר:

אין להשתמש בחומר המפורסם באתר לשימוש מסחרי.

כמו כן אין לפרסם, להשתמש, להעתיק, לתרגם, ולעשות שום שימוש עבור גורם שאינו בעלת האתר  בחומרים מן האתר. פרסום, שימוש, העתקה, תרגום יהיו  אך ורק לאחר קבלת רשות ואישור רשמי של בעלת האתר.

באם משתמשים בחומר מתוך האתר (לאחר אישור בעלת האתר) יש לעשות זאת בשני תנאים:

 -שימוש בקישור לאתר עצמו: https://www.back2israel.co.il/.

– שימוש בלוגו של "הבית לשבים לישראל" אשר ניתן לכם ע"י בעלת האתר.

עדכניות החומרים באתר:

 • חשוב לציין שכל המידע הנוגע לגופי הממשל וגופים פרטיים לקוח מהם ומעודכן לשנת 2021. לעיתים ישנם שינויים בגופים המפורסמים באתר הנעשים ללא ידיעתו. ועל כן, אם יש ספק רצוי תמיד לבדוק באתר הספציפי. ברוב המקרים מצורף קישור לאתר המקורי בתחתית התוכן.
 • התכנים בקישורים אינם מתפרסמים מטעם אתר "הבית לשבים לישראל" ואין לה אחריות על תוכנם, אמינותם, חוקיותם עדכניותם או ושום קשר לתפעול אתרים אלו.
 • ייתכן ויתגלו אי דיוקים הנובעים משימוש בחומר מגופים החיצוניים לאתר ואשר יכולים לשנות את מדיניותם בלא קשר או אחריות הדדית לאתר. נשמח, נעריך ונשתמש בעדכונים חדשים במידה ויתגלו ע"י הגולשים.

נתוני שימוש באתר:

 • לשם ניתוח סטטיסטי הקשור בנתוני שימוש באתר ומגמות השימוש בו בלבד, האתר משתמש בGoogle analytics. אין בשימוש זה אפשרות לזיהוי אישי של המשתמשים.

האחריות על השימוש באתר על המשתמשים בלבד:

האתר מכיל גם  חומר הנלקח מאתרים רשמיים של גופים פרטיים וציבוריים, וכן חומר המבוסס על חוויות אישיות של בעלת האתר.

השימוש באתר על אחריות המשתמש: התכנים באתר כתובים באופן כללי ונוגעים בנושאים הקשורים לשיבה לישראל, אך לכל משתמש צרכים ונסיבות אחרות. אין האתר לוקח אחריות לגבי התאמתו למשתמשים בו, לנסיבות השימוש בו, צרכיהם ומגבלותיהם.

נותני שרותים:

באתר "הבית לשבים לישראל" ישנה קטגוריה של נותני שרותים. אין האתר אחראי על איכות השירות שהם נותנים, ערכו הכספי והערכי, והתקשורת בין נותני השרות לצד המקבל. כל קשר בין משתמשי האתר לנותני השרות המפורסמים בו הוא באחריותם בלבד.

הנהלת האתר תשמח לקבל משובים בכדי ליידע את נותני השרותים ולהחליט על המשך התקשרות עימם אך לא אחראית להתנהלותם בשום דרך.

 • אין האתר אחראי על פעילות נותני השרותים המתפרסמים בו, מחיר השימוש בהם וההתנהלות מולם. מרגע הפניה אליהם, האחריות על הקשר עימם תלויה בפונה ובנותן השרות בלבד.
 • כל נותני השרותים המפורסמים באתר נבדקים בקפידה, הן במעמד הבחירה לשיתוף הפעולה והן לאורך זמן, נמצאים בקשר ישיר עם בעלי האתר, לשם הפריה הדדית, טיב ואיכות  השרות, ובכל מקרה הנראה לנכון מצד אחד הצדדים (בעלי האתר או נותני השרותים).
 • חלק מנותני השרות משלמים עמלה בגין השיווק שלהם באתר ובשלוחות השונות של "הבית לשבים לישראל" (קבוצות הפייסבוק, הווטסאפ, והפניות אישיות לפונים לבעלי האתר).

תגובות באתר:

בחלקים מאתר "הבית לשבים לישראל" ניתנת אפשרות תגובה של הגולשים. על התגובות להיות נורמטיביות, לא פוגעניות וכתובות לצורך העניין. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לאשר את התגובת המועלות באתר לאחר בדיקת תוכנן. תגובות פוגעניות או בלתי הולמות על פי ראות עיני בעלת האתר לא יאושרו.

מדיניות פרטיות ודיוור:

-האתר וחברת "מקום להרגיש-הבית לשבים לישראל" רואים חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים, וברשתות החברתיות בהן החברה פועלת ועושה מאמצים רבים ככל האפשר לשמירת המידע שנמסר לה או שנאסף אודות המשתמשים באמצעי המדיה השונים.

-מדיניות הפרטיות חלה גם על כל מידע אישי אשר נמסר ע"י המשתמשים בכל קשר עם השרותים המוצעים באתר או בכל מדיה אחרת, וכן על מידע אשר נאסף בעת הגלישה בזמן שהגולשים גולשים באתר או עושים שימוש בשרותים המוצעים בו.

-בעלת האתר שומרת לעצמה את האפשרות לשנות את מדיניות הפרטיות. במידה ויהיה שינוי משמעותי, תהיה על כך הודעה מפורשת שתוצב באתר ובמדיות הדיגיטאליות האחרות.

-אין בעלת האתר נושאת באחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמשים בה ע"י צד שלישי כלשהוא, ככל שיוצעו שרותים כאלה במסגרת האתר, לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים ברשימת נותני השרותים ואשר אינם בשליטת חברת "מקום להרגיש-הבית לשבים לישראל".

-במידה ויש ספק, יש לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השיצוש של נותן השרותים או הגוףהמסחרי.

-בעצם הכניסה לאתר ובעת מילוי טופס כלשהוא באתר ניתנת הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות של החברה, לרבות הסכמת ממלא הפרטים לאיסוף מידע אישי אודותיו ולעיבודו ע"י החברה, לרבות באמצעות איסוף המידע במאגרי המידע של החבכרה.

-בכדי להשתמש בשרותים המוצעים על ידה – ליווי וייעוץ/שימוש וניזלטור ועוד, נדרש המשתמש בשרותים אלו לספק פרטים אודותיו. פרטים אלו יכללו בין היתר שם מלא, כתובת הדוא"ל, מספר טלפון, מועד הגעה משוער לישראל, וכו. פרטים אלו יישארו בידי החברה בלבד. אלא – הפרטים מועברים לנותני שרותים ספציפיים לאחר מילוי הפרטים ע"י ולבקשת הפונים בלבד. מילוי פרטים במקומות בהם ניתן למלא מהווים הסכמה של הממלאים להעברתם לנותן השרותים אליו הקישור מופנה.  במידה והמידע יימסר לצדדים שלישיים אשר קשורים לחברה, אין החברה אחראית על מעשיהם עם המידע הנ"ל. לשם כך יש להפנות לתנאי מישיניות ופרטיות של הצדדים השלישיים.

-מטרות שימוש החברה בפרטים הניתנים ע"י המשתמשים בשרותיה בהסכמה:

אספקת שרותים המוצעים על ידי החברה היום ובעתיד.

יצירת קשר עם נותן המידע לבקשתו והענקת שרותי ליווי ותמיכה במידת הצורך ולבקשת המשתמש.

מסירת מידע לצדדים שלישיים הקשורים לאתר, במידה ונותן המידע ביקש וחתם על בקשה זו.

התאמות פיתוח ושיפור האתר והשרותים המוצעים בו.

כל שימוש אחר אשר למטרתו נרשם מאגר המידע של החברה לפי החוק.

ניתוח סטטיסטי, מחקרי ושיווקי של המידע הנאסף לצרכי החברה.

בקשה להשתתפות במפגשים, הרצאות וסדנאות המועברים במסגרת הפעילויות של "הבית לשבים לישראל".

– במידה והמשתמש באתר אינו מעוניין שהחברה תעשה שימוש בשרותים המוצעים בו (לרבות רישום באתר), הוא מתבקש לא לגלוש באתר, לא למלא את פרטיו בשום קישור באתר,  ולא לצרוך את השרותים המוצעים בו.חשוב לדעת שהמידע הנמסר על ידי מוסר המידע  נמסר מרצונן בלבד ולא מכח החוק.

– בהשארת פרטים באתר, בדפי נחיתה, בטפסי יצירת קשר, ע"י שליחת דוא"ל, ובכל שאלון המיועד להשארת פרטים מטעם החברה, ברור שישנה הסכמה מפורשת מצד ממלא הפרטים לעובדה שהחברה עשויה לעשות שימוש במידע לצרכים שיווקיים, או מחקריים, לרבות לצורך שליחת חומר שיווקי/פרסומי אל ממלא הפרטים באמצעות הדוא"ל/ SMS/מערכת חיוג אוטומאטי או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאות ממלא הפרטים, וכן בהתבסס על פילוחים כפי שנקלטו מהשימוש בשרותים ו/או כתוצאה מהגלישה באתר או עיון בשרותים המוצעים בו.

-העברת מידע לצדדים שלישיים:

החברה תהיה רשאית לחשוף מידע שהתקבל אצלה, לרבות נתונים אודות מקום הימצאות , בעת השימוש בשרותים לצדדים שלישיים כלשהם רק בהתאם לחוק ובכפוף לתנאים הבאים:

חשיפת המידע או חלקו היא לשם אספקת השרותים ע"י החברה, לצרכי אבטחת מידע, לצרכי אחסון בענן ו/או בכדי למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר. לאותם צדדים שלישיים אליהם יועבר המידע אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה לשמה נמסר המידע ע"י החברה.

החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי דין או אם תידרש לכך במסגרת הליכים משפטיים

במקרה בו החברה תמצא כי פעולו המשתמש באתר או בשרותים המוצעים בו מפרות את הוראת הדין או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

המידע הוא מסוג המידע שמותר לחברה למסור על פי חוק.

במידה ובמסגרת השימוש באתר, המשתמש באתר יבקש לצרוך שרות או מוצר במוצע ע"י צד שלישי, יש בכך אישור לחברה להעביר את המידע שנמסר על ידו או שנאסף אודותיו לצדדים שלישיים (לרבות גופים מסחריים, אתרים, סוחרים מקוונים ונותני שרותים) הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה לצורך נתינת שרותים וזאת מבלי לקבל ממבקש השרות הסכמה מפורשת להעברת המידע כאמור מעת לעת. אין החברה אחראית לשימוש שייעשה במידע אודות המשתמש שמסר את המידע על ידי הצדדים השלישיים. בכל מקרה של ספק, מומלץ לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי הפרטיות והשימוש של אותו צד שלישי – סוחר, נותן שרות או גוף מסחרי.

*כל האמור באתר זה הינו מידע כללי בלבד, אין לראות בו משום ייעוץ, אין להסתמך עליו והוא אינו מתיימר להחליף ייעוץ מקצועי ו/או משפטי/ או מייעוץ פרטני על ידי גורם מתאים. מידע בגופים המדיניים משתנה מעת לעת, והתכנים באתר לא משתנים תמיד באותו הזמן או הקצב. 

מומלץ למשתמשים באתר לבדוק בעצמם את המידע לפני שימוש בו.