מתי כדאי לחזור לארץ מבחינת מיסוי

ההחלטה לשוב לישראל מורכבת ומאתגרת. ישנם לא מעט שיקולים שיש לקחת בחשבון בכדי לקבל את ההחלטה אם ומתי לשוב לישראל. 

חלק מהשיקולים רגשיים וחלקם מעשיים. אחד מהשיקולים המשמעותיים קשורים לנושא המיסוי הישראלי. למועד החזרה יש לעיתים משמעות מבחינת הטבות המס לחוזרים, ויש לקחת אותה בחשבון.

ועל כך יפורט כאן:

במסגרת תיקון 168 בפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקף ב-2008 ושמטרתו הייתה עידוד העלייה והחזרה לישראל, הורחבו בצורה מהותית היקף ההקלות והפטורים ממס הניתנים לתושבים החוזרים ארצה לאחר תקופות ממושכות.

במסגרת התיקון נקבעו למעשה שתי הגדרות הרלוונטית לתושבים חוזרים : "תושב חוזר ותיק" ו"תושב חוזר".

תושב חוזר ותיק – יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות.

 תושב חוזר – הגדרה זהה לחלוטין למעט החלפת המונח "עשר שני" ב-"שש שנים".

במסגרת התיקון, נקבעו הטבות המס להן יהיה זכאים כל השבים לישרל וזאת בהתאם להגדרה עליה הם עונים.

ההטבות העיקריות לתושבים החוזרים:

"תושב חוזר ותיק":

– פטור מדיווח ומתשלום מס בישראל לתקופה של 10 שנים על נכסיו והכנסותיו (הפאסיביות והאקטיביות) רווחי הון, שכירות, ריבית, דיבידנד והכנסות עבודה ( של ה"תושב חוזר ותיק" אשר מופקות מחוץ לישראל).

*חשוב לציין שהפטור ממס רלונטי הוא הן לנכסים שנרכשו טרם החזרה לישראל והן לנכסים חדשים מחוץ לישראל שנרכשו לאחר מועד החזרה.

"תושב חוזר": – פטור ממס בישראל (ללא פטור מדיווח  לתקופה של 10 שנים על רווחי הון ול-5 שנים על הכנסות פאסביות  (לדוגמה ריבית, דיבידנד ושכירות).

*ההטבות שנקבעו לתושבים חוזרים "רגילים" אומנם פחותות משל  ה"תושבים החוזרים הוותיקים" אולם במקרים רבים, בעיקר לאלו שחוזרים לישראל ללא אזרחות אמריקאית, הטבות אלו יכולות להיות שוות לא פחות ואף יותר.

🤔אז מתי לחזור?

קיימת חשיבות מכרעת טרם החזרה לישראל לבחינת הזכאות להגדרת "תושב חוזר/ חוזר ותיק" שיקנו הטבות המס. לעיתים, דחיית מועד החזרה בחודשים ספורים עלולה להעניק הטבות מס מרחיקות לכת לתושב החוזר (ולהיפך…).

כפי שניתן ללמוד מההגדרות הנ"ל, הדרישה לקבלת מעמד "תושב חוזר ותיק" היא חזרה לישראל ועמידה בהגדרת "תושב ישראל" לאחר שהתושב החוזר נחשב ל"תושב חוץ" במשך 10 שנים רצופות (או 6 שנים בהתאמה לתושב חוזר).

בהתאם לפקודת מס הכנסה, יחיד ייחשב "תושב ישראל" במידה ו"מרכז חייו" בישראל. לצורך קביעת מקום מרכז החיים של היחיד יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, בין היתר:

– מקום בית הקבע (ישראל/מדינה זרה).

– מקום מגוריו שלו ושל בני משפחתו.

– מקום עיסוקו.

– מקום האינטרסים הכלכליים.

– מקום פעילות בארגונים ומוסדות שונים.

בנוסף למבחנים המהותיים שפורטו לעיל , נקבעו מבחנים טכניים של מספר ימי שהייה בשנת המס.

בהתאם למבחן זה, מי ששהה למעלה מ – 183 ימים בשנת המס או יותר מ-30 יום בשנת מס ו-425 ימים על פני שלוש שנות מס ייחשב כתושב ישראל. 

יצויין כי המבחן הטכני הינו מבחן הניתן לסתירה (ככל ובהתאם למבחן המהותי יוכח שמרכז החיים  מחוץ לישראל). הגדרת "תושב חוץ" בפקודת מס הכנסה הינה הגדרה שיורית שקובעת למעשה שמי שאינו עונה להגדרת תושב ישראל הוא "תושב חוץ".

גם כאן נקבעו מבחנים טכניים שניתנים לבדיקה.

מעבר להגדרות ה"יבשות", יש לקחת בחשבון כי גישת רשות המיסים בכל הנוגע לכניסה להגדרות תושב חוזר והזכאות להטבות המס הינה נוקשה למדי. 

מבחינת ניתוק התושבות של תושב ישראל שעבר לחו"ל – רשות המיסים רואה כהליך ממושך, ולשיטתה, לא תמיד מועד המעבר לחו"ל הוא מועד ניתוק התושבות. 

בנושא זה מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע.

מבחינת מועד החזרה לישראל, רשות המיסים מתייחסת למועד בו הגיע התושב החוזר לישראל ועבר במשרד הקליטה (או שעמד לרשותו בית קבע לשימושו , המוקדם מהשניים).

לאור כל הנאמר לעיל, מי שמעוניין להבטיח את מעמדו וזכאותו להטבות המס המוקנות לתושבים חוזרים, רצוי שישקול "מרווח בטחון" ולא יספור את שנת המעבר לחו"ל ואף את שנת החזרה (בעיקר אם המעבר היה בחלקה השני של השנה והחזרה בחלק הראשון). 

חשוב לציין שבהחלט ניתן להגיע למצב בו זכאים להגדרת "תושב 

חוזר/ותיק" ולהטבות המס גם אם לא מדובר בשש/עשר שנים קלנדריות מלאות אולם במקרים אלו יותר ממומלץ להתייעץ עם איש מקצוע.

👈👈👈חשוב לדעת : קיים הבדל מהותי בין הגדרת תושב חוזר במשרד הקליטה לבין ההגדרה לצרכי מס הכנסה. משרד הקליטה מגדיר כתושב חוזר מי ששהה מחוץ לישראל תקופה רצופה של למעלה משנתיים.

מי שיחזור לאחר למעלה מחמש שנים אף יזכה להגדרת "תושב חוזר 5+".

להגדרות אלה של משרד הקליטה אין משמעות מבחינת סטטוס המס 

של התושב החוזר. הן אומנם מקנות הטבות של משרד הקליטה לתושבים החוזרים, אך לא מבחינת רשות המיסים.

הכותב הוא רו"ח משה כץ הינו רו"ח, מומחה במיסוי בינלאומי ומיסןי השקעות , בעבר עבד כמפקח מס בכיר ברשות המיסים.  משה מומחה בייעוץ לתושבים חוזרים ומעניק הטבות בלעדיות לפונים דרך "הבית לשבים לישראל".

לקבלת פרטים נוספים, שרות, והטבות לפונים לרו"ח משה כץ דרך "הבית לשבים לישראל":

https://bit.ly/3l5GZM4

*אין באמור במאמר זה כדי להוות חוות דעת ו/או ייעוץ בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים המסתמכים על מאמר זה.

 
*כל האמור באתר זה הינו מידע כללי בלבד, אין לראות בו משום ייעוץ, אין להסתמך עליו והוא אינו מתיימר להחליף ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ פרטני על ידי גורם מתאים. המידע ברשויות השונות משתנה מעת לעת, והתכנים באתר לא בהכרח מתעדכנים בקצב זהה. מומלץ למשתמשים באתר, לפני נקיטת פעולה כלשהי (או הימנעות מפעולה), לבדוק היטב בעצמם את המידע המפורט ולא להסתמך על האמור באתר זה.