נהלי כניסה לישראל – נובמבר 2021

***שימו לב:

נהלי הכניסה לישראל משתנים בימים אלו לעיתים תכופות. יש לבדוק מול משרד הבריאות לפני נקיטת כל צעד בסמוך ככל הניתן למועד ההמראה, ולא לסמוך על הנאמר לעיל.

לפני העלייה לטיסה

1. יש לעשות בדיקת PCR במהלך 72 השעות שלפני הטיסה לישראל.

לחלופין, אפשר לעשות בדיקה מהירה (אנטיגן) במקום בדיקת PCR, במהלך 24 השעות שלפני הטיסה.

הבדיקה צריכה להיות מבוצעת על ידי דוגמים מקצועיים (לא בדיקה ביתית), ותידרשו להציג תוצאה שלילית רשמית באנגלית.

רק מי שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת ה-PCR או בבדיקה המהירה יוכלו לעלות לטיסה.

על התוצאה להיות כתובה באנגלית עם ציון מספר הדרכון של הנוסע. לא יתקבלו בדיקות מסוג אחר.

פטורים מבדיקת ה-PCR שלפני הטיסה:

 • מי ששהו מחוץ לגבולות ישראל פחות מ-72 שעות
 • מי שהחלימו ויציגו לפני ההמראה תוצאה חיובית בבדיקת PCR שעשו לפני פחות מ-3 חודשים ובתנאי שעברו 11 ימים לפחות ממועד הבדיקה. לעומת זאת, בדיקת ה-PCR שנעשית אחרי הנחיתה היא חובה לכולם.

אם בדרך לישראל מתוכננת טיסת המשך (קונקשן) וזמן ההמתנה בין הטיסה הראשונה לטיסה שנוחתת בישראל הוא יותר מ-24 שעות – יש לעשות את הבדיקה במהלך 72 השעות שלפני המראת הטיסה שנוחתת בישראל.

במקרים הומניטריים או אם קיים קושי ממשי בנגישות לבדיקות, ניתן להגיש בקשה לוועדת חריגים לקבלת היתר לכניסה לישראל ללא ביצוע בדיקה.

2. יש למלא טופס הצהרת כניסה לישראל במהלך 48 השעות שלפני ההמראה לישראל.

יש למלא פרטים אישיים שלך ושל הנוסעים הנלווים אליך, הצהרת בריאות, מידע על התחסנות או החלמה ופרטי הבידוד.

בסוף מילוי הטופס תקבלו קישור, ובו תוכלו לשלם מראש על בדיקת ה-PCR שתעשו בכניסה לישראל, בנוסף לבדיקה שנעשתה לפני ההמראה. עלות הבדיקה בתשלום מראש דרך הקישור – 80 שקל (במקום 115 שקל במזומן בשדה התעופה).

3. לפני ההמראה יש להציג לנציגי חברת התעופה אישור מילוי טופס הצהרת כניסה לישראל.

אפשר להציג עותק דיגיטלי של האישור, אין חובה להדפיס אותו.
יש לשמור את האישור עד לאחר המעבר בביקורת הגבולות בישראל.

בנוסף, יש להציג אחד מהמסמכים הבאים:

 • תוצאה שלילית בבדיקת PCR שעשית ב-72 השעות שלפני הטיסה לישראל.
 • תוצאה שלילית בבדיקה מהירה שעשית ב-24 שעות שלפני הטיסה לישראל ובתנאי שהבדיקה נעשתה על ידי דוגמים מקצועיים.
 • תוצאה חיובית בבדיקת PCR שעשית במהלך 3 החודשים שלפני ההמראה, ובתנאי שעברו 11 ימים לפחות ממועד הבדיקה.
 • אישור ועדת חריגים לכניסה לישראל ללא בדיקת ה-PCR לפני ההמראה.

שימו לב: אם תידרשו לכך, יש להציג את כל האישורים והמסמכים הללו לגורמים הרלוונטיים גם בכניסה לישראל.

במהלך הטיסה

יש לעטות מסכה על האף והפה (מגיל 6 ומעלה), לשמור מרחק ולשמור על היגיינה אישית.

בשדה התעופה בישראל

יש לעשות בשדה התעופה בישראל בדיקת PCR.
מייד אחרי הנחיתה בישראל יש לעשות בשדה התעופה בדיקת PCR, בנוסף לבדיקה שנעשתה לפני ההמראה. הנחיה זו מחייבת את כל הנכנסים לארץ, בכל גיל, כולל מחוסנים ומחלימים.

עלות הבדיקה:

 • 115 שקל – למשלמים בשדה התעופה במזומן.
 • 80 שקל – למשלמים מראש בקישור שמקבלים בסוף מילוי טופס הצהרת הכניסה לישראל ב-48 השעות שלפני העלייה לטיסה.

שימו לב: הכניסה לטרמינל הנוסעים בישראל מיועדת רק לטסים. אין אפשרות לכניסה של מלווים או מקבלי פנים, למעט מלווים של קטינים או של אדם עם מוגבלות.

בידוד

" href="https://corona.health.gov.il/directives/air-travel-covid19-green/?tab=isolation" data-anchor="#isolation">לכל המידע על בידוד אחרי כניסה לישראל מחו"ל >

שימו לב: החל מ-29.11.2021 – מי שחויבו בבידוד קצר יוכלו לצאת מהבידוד רק אחרי קבלת תוצאה שלילית בבדיקת PCR נוספת שיעשו ביום ה-3 אחרי הכניסה לישראל (יום הכניסה לישראל הוא היום ה-1 לבידוד). מי שלא יעשו את הבדיקה הנוספת ביום ה-3 – יצטרכו להשלים בידוד מלא.

מי שמגיעים ממדינה אדומה יועברו למלונית אחרי בדיקת ה-PCR שיעשו בשדה התעופה. אם יקבלו תוצאה שלילית בבדיקה זו – יוכלו להמשיך את הבידוד בבית, ובתנאי שיצהירו על כך שיש באפשרותם לשהות במקום בידוד שלא מתגוררים בו או שוהים בו עוד אנשים מלבדם.

ישראלים שחוסנו או החלימו בחו"ל

הכרה בישראל בחיסון או בהחלמה בחו"ל

כדי לקבל בישראל הכרה בתעודת חיסון או החלמה מחו"ל יש לעמוד בנוהל הנדרש בישראל.
משמעות הכרה בישראל בהחלמה בחו"ל או בחיסון שנעשה בחו"ל היא האפשרות לשהות בבידוד קצר אחרי הכניסה לישראל, להפיק תעודת קורונה ותו ירוק ולקבל את הזכויות שניתנות למי שקיבלו חיסון או החלימו בישראל.

מי המחוסנים והמחלימים שישראל מכירה בהם?

1. מי שחוסנו בחיסון שהוכר על ידי ארגון הבריאות העולמי (WHO), למשל החיסונים של פייזר, מודרנה, אסטרהזניקה, סינובאק, סינופארם, מכון הסרום ההודי וג'ונסון אנד ג'ונסון, החל מ-1.12.2021 ישראל תכיר גם בחיסון ספוטניק (בתנאי שבבדיקה סרולוגית שתיעשה בישראל תתקבל תוצאה חיובית):

 • קיבלו שני חיסונים (או חיסון אחד של ג'ונסון אנד ג'ונסון), ועברו לפחות 14 ימים מהחיסון השני ביום הכניסה לישראל (אבל לא יותר מ-180 ימים ביציאה מישראל).
 • קיבלו מנת דחף ועברו 14 ימים או יותר מהחיסון ביום הכניסה לישראל.

שימו לב: מי שחוסנו בספוטניק ישהו בבידוד עד לקבלת תוצאה חיובית בבדיקה הסרולוגית שעשו בכניסה לישראל ועד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת ה-PCR שעשו ביום ה-3 אחרי הכניסה לישראל (יום הכניסה לישראל הוא היום ה-1 לבידוד).

2. בעלי תעודת החלמה הניתנת לאימות דיגיטלי במערכות משרד הבריאות, על בסיס תוצאה חיובית בבדיקת NAAT (בדיקה מולקולרית כגון PCR):

 • מי שביום הכניסה לישראל עברו 11 ימים או יותר מבדיקת ה-NAAT שעשו (אבל לא יותר מ-190 ימים ביום היציאה מישראל).
 • מי שקיבלו בנוסף להחלמה שלהם לפחות מנה אחת מהחיסונים שאושרו על ידי ה-WHO (אין משמעות לסדר האירועים).

המדינות שמפיקות תעודות הניתנות לאימות דיגיטלי במשרד הבריאות בישראל >

תהליך הכניסה לישראל

מי שחוסנו או החלימו בחו"ל ורוצים לקבל הכרה בחיסון או בהחלמה שלהם צריכים לעבור כמה שלבים נוספים מעבר לתהליך שעוברים יתר הנוסעים לישראל:

1. במילוי טופס הצהרת כניסה לישראל, שאותו ממלאים ב-48 שעות שלפני העלייה לטיסה:

 • בעלי תעודה הניתנת לאימות דיגיטלי במערכות משרד הבריאות – יסרקו או יטענו לטופס את תעודת החיסון או ההחלמה שלהם ויקבלו תו ירוק לפני שיעלו למטוס.
 • מי שאין להם תעודה הניתנת לאימות דיגיטלי במערכות משרד הבריאות – יצהירו בטופס על החיסונים שקיבלו, יעלו אליו את המסמכים הרלוונטיים, ויקבלו תו ירוק לפני שיעלו למטוס.

2. בעלייה למטוס:

בנוסף לתוצאה שלילית בבדיקת PCR שעשו ב-72 שעות שלפני הטיסה או בדיקה מהירה (אנטיגן) שעשו ב-24 שעות לפני הטיסה ולאישור מילוי טופס הצהרת כניסה לישראל – יש להציג בעלייה למטוס גם אחד מהמסמכים הבאים:

 • תעודת חיסון המעידה על ביצוע חיסונים בהתאם לנוהל הנדרש בישראל
 • תעודת החלמה הניתנת לאימות דיגיטלי במערכות משרד הבריאות
 • אישור כניסה חריג
 • דרכון ישראלי

3. יש לעבור בדיקות מדגמיות של מסמכים ועמידה בתנאים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה בנתב"ג.

בדיקה סרולוגית ותו ירוק לחודש

מי צריכים לעשות בדיקה סרולוגית בכניסה לישראל כדי לקבל תו ירוק לחודש ולהיכנס לבידוד קצר?

 • ישראלים שחוסנו בספוטניק חיסון אחד או יותר (החל מ-30.11.2021).
 • ישראלים שהחלימו ולא עברה חצי שנה מהחלמתם, אבל אין להם תעודה הניתנת לאימות דיגיטלי במערכות משרד הבריאות.
 • ישראלים שהחלימו וקיבלו חיסון אחד או יותר, אבל שההחלמה שלהם לא נקבעה על פי PCR ו/או שהחיסון שלהם לא הוכר על ידי ה-WHO.

אחרי הבדיקה הסרולוגית בכניסה לישראל יש להיכנס לבידוד.

 • אם תוצאת הבדיקה הסרולוגית חיובית – תוכלו לקבל תו ירוק לחודש ולשהות בבידוד קצר (עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת PCR נוספת שיש לעשות ביום ה-3 לאחר הכניסה לבידוד (יום הכניסה לישראל הוא היום ה-1 בספירה). מי שלא יעשו את הבדיקה הנוספת ביום ה-3 – יצטרכו להשלים בידוד מלא.
 • אם תוצאת הבדיקה הסרולוגית שלילית – תוכלו לשהות בישראל אחרי שתיכנסו לבידוד מלא (כלומר ל-14 ימים, עם אפשרות לקיצור בידוד באמצעות בדיקת PCR ביום ה-7 ואם תעמדו בכל התנאים וההנחיות), או להחליט לשוב לארץ המוצא בזמן הבידוד.
  הנחיות לשחרור מוקדם מבידוד >

למידע נוסף:

נהלי הכניסה לישראל נכון ל 29.11.21 – משרד הבריאות

לרשימת הטבות של נותני שרותים המתמחים בשיבה לישראל

שרות ייעוץ, ליווי וסיוע לתושבים חוזרים בתהליך החזרה לישראל מהתלבטות אם לשוב ועד התאקלמות מלאה

לטיפול/אימון רגשי והדרכת הורים לתושבים חוזרים

לרשימת הרצאות, מפגשים וסדנאות לתושבים החוזרים

להצטרפות לקהילת הפייסבוק "הבית לשבות לישראל"

*כל האמור באתר זה הינו מידע כללי בלבד, אין לראות בו משום ייעוץ, אין להסתמך עליו והוא אינו מתיימר להחליף ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ פרטני על ידי גורם מתאים. המידע ברשויות השונות משתנה מעת לעת, והתכנים באתר לא בהכרח מתעדכנים בקצב זהה. מומלץ למשתמשים באתר, לפני נקיטת פעולה כלשהי (או הימנעות מפעולה), לבדוק היטב בעצמם את המידע המפורט ולא להסתמך על האמור באתר זה.